MENADŽMENT U KULTURI III


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
EDIN JAŠAROVIĆ1x1
2S