Poslovi robnog prometa


Semestar: 6
ECTS:
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni pojedine pravne poslove iz oblasti robnog prometa; razlikuje, razvrsta i uporedi pojedine pravne poslove robnog prometa; pravilno tumači i primijeni propise koji uređuju pojedine poslove robnog prometa i odredi koja su pravna pravila relevantna zapojedini pravni posao; analizira konkretan pravni posao robnog prometa ipravilno primjeni pravna pravila na konkretno činjenično stanje; utvrdi i ocijeni relevantne činjenice i poveže s propisima i na osnovu toga odredi prava i obaveze ugovornih strana u konkretnom pravnom poslu robnog prometa; pripremi i sastavi trgovniski ugovor koji po osnovnim elementima i sadržini odgovara za uređenje konkretnog poslovnog odnosa.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radonjić Dragan PF3x (1B+1S)
76B+75S+(97+96)P


Dožić Nikola
0.5x (1B+1S)
77B+75S+(97+96)P

Korać Velibor
0.5x (1B+1S)
77B+75S+(97+96)P