OBLIGACIONO PRAVO


Semestar: 6
ECTS:
Status: O
Fond: 4+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Miladinović Snežana4x1S
12S+60P
1x1S
12S+60P