KRIVIČNO PRAVO – posebni dio


Semestar: 4
ECTS:
Status: O
Fond: 4+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Rakočević Velimir4x1S
1B+1S+11P
1x1S
1B+1S+11P