Nacionalna bezbjednost


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše shvatanje bezbjednosti, sigurnosnih rizika i sigurnosnih prijetnji; obrazloži pravne osnove sistema bezbjednosti Crne Gore; objasni bitne elemente za održavanje poželjnog nivoa bezbjednosti na državom nivou; raspravlja o potrebi i oblicima nadzora nad subjektima sistema bezbjednosti; u institucijama i službama bezbjednosti i drugim agencijama za sprovođenje zakona samostalno raditi na prepoznavanju, analizi i eliminisanju rizika i prijetnji.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Veselin Konatar2x1S
15S+27P
1x1S
15S+27P