Sudska medicina


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: opiše i razlikuje vrste nasilnog oštećenja zdravlja, smrti i postmortalnih promjena; prepozna i klasifikuje različite vrste tjelesnih povreda i objasni razliku između pojedinih oblika povreda i njihove težine; vlada pojmovima medicinskog karaktera neophodnim u praktičnom radu; kritički koristi literature iz područja sudske medicine od značaja za rad u pravosuđu; procijeni valjanost sudskomedicinskog vještačenja; kategorizuje određena krivična djela i interpretira ih u kontekstu sudske medicine.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Čukić Dragana+2x1S
4S+6P
1x1S
4S+6P