Diplomatija i bezbjednosne službe


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Diplomatija i bezbjednosne službe mogu da: protumače i objasne unutrašnje i spoljašnje organe za održavanje međunarodnih odnosa, pojam specijalnih misija, pojam pseudodiplomatije i službenika međunarodnih organizacija; objasne institut diplomatske zaštite , njegovu pravnu prirodu i mjere diplomatske zaštite; pravilno upoznaju odnos diplomatije i bezbjednosnih službi i njihov uticaj na zaštitu interesa države; izvrše odgovarajući pregled složenosti bezbjednosnih službi, njihov značaj u regionu i svijetu; samostalno rade u nadležnim institucijama koji se bave pitanjima odbane i bezbjednosti.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lakićević-Đuranović Bojana2x1S
21S+116P
1x1S
21S+116P