Psihologija


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: razume osnovne principe ponašanja; shvati karakteristike kognitivnih procesa od forenzičkog značaja; shvati motive kriminalnog ponašanja; primeni stečena znanja u vezi sa sprovođenjem informativnog razgovora i saslušanja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
-2x1S
2P
1x1S
2P