Strani jezik - opšti


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa student će biti u mogućnosti da: razumije jednostavne stručne tekstove na engleskom jeziku iz oblasti bezbijednosti i kriminalistike prepoznaje osnovnu englesku terminologiju vezanu za oblast bezbijednost i kriminalistika naučenu terminologiju koristi u kraćim izlaganjima na stručne teme na engleskom jeziku

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Wilford Ana2x1S
1P
1x1S
1P