Osnovi sociologije i sociologija prava


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: O
Fond: 4+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Dokić Marko4x (1B+1S)
(118+118)B+(2+3)S+(24+24)P