TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI I


Semestar: 1
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA RACANOVIĆ2x1
2S+1P