MODELOVANJE SA CRTANJEM II


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Istražuje vizuelne I tektilne kvalitete materijala koji koristi u stvaralačkom procesu. 2. Odgovara na zadatak analitičkog pristupa crtežu, postepeno uvodeći motiv kao izbor individualne problematike. 3. Komponuje odnose crteža I dobijene forme. 4. Rekonstruiše stvaralački proces I nalazi sintezu između ideje I kreativnog čina. 5. Rezmira istraživačke procese kako bi odabrao ideju koja će biti baza u daljem radu na crtežu I skulpturi.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŽELJKO RELJIĆ
IVANA RADOVANOVIĆ2x1
1S+1P
PREDRAG MILAČIĆ4x1
1S+1P