Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Uspostavlja odnos prema zadatoj vjezbi kroz istorijski kontekst. 2. Rekonstruise izrazajne mogucnosti u realizaciji zadate vjezbe, akta. 3. Prikaze umjetnicki rezultat studije akta u prirodnoj velicini. 4. Analizira izrazajne mogucnosti sa kojima se susrece u resavanju postavljenog zadatka.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija