EKSPERIMENTALNA GRAFIKA MA I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: Po završetku ovog predmeta, student će moći/biti osposobljen/biti sposoban da: 1. Primjeni više tehnika duboke štampe na jednom otisku. 2.Upotrebljava tehnike duboke, visoke i ravne štampe na jednom otisku. 3. Poveže i uključi digitalnu štampu sa klasičnim grafičkim tehnikama. 4. Eksperimentiše u polju Grafike i doprinese razvitku istog.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANKA BURIĆ
JOVO PETRIČEVIĆ