Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Razumije principe kreiranja vizuelnog identiteta, advertajzinga i brendinga. 2. Samostalno kreira kompletan vizuleni identitet, seriju ambalaže i ostali promo materijal za određeni brend. 3. Kreira adekvatna vizuelna rješenja u oblasti signalizacije i orijentacionih sistema. 4. Učestvuje u interdisciplinarnom dizajnerskom timskom radu kao samostalni i odgovorni član.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija