GRAFIČKE KOMUNIKACIJE V


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Razumije principe kreiranja vizuelnog identiteta, advertajzinga i brendinga. 2. Samostalno kreira kompletan vizuleni identitet, seriju ambalaže i ostali promo materijal za određeni brend. 3. Kreira adekvatna vizuelna rješenja u oblasti signalizacije i orijentacionih sistema. 4. Učestvuje u interdisciplinarnom dizajnerskom timskom radu kao samostalni i odgovorni član.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANDRA ĐUROVIĆ1x1
2B
ANA MATIĆ2x1
2B