METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA II


Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA RADOVANOVIĆ