Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Demonstrira komunikacione vještine i stručne kompetencije prema svim subjektima u dizajnerskom produkcionom okviru. 2. Učestvuje u interdisciplinarnom dizajnerskom timskom radu kao samostalni i odgovorni član. 3. Koncipria i kreira kompleksne knjižne umjetničke forme. 4. Samostalno koncipira, realizuje i prezentira kompleksan dizajnerski rad primjenom adekvatnih metoda, strategija i tehnologija u dizajnerskoj praksi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija