GRAFIČKE KOMUNIKACIJE VI


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Kreira elemente infografičkog dizajna i organizuje ih u smislenu vizuelnu strukturu i hijerahiju. 2. Demonstrira komunikacione vještine i stručne kompetencije prema svim subjektima u dizajnerskom produkcionom okviru. 3. Kreira plakatske forme bazirane na istoriji grafičkog dizajna. 4. Prezentira i evaluira rezultate dizajnerskih rješenja za određenu temu i ciljnu grupu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANDRA ĐUROVIĆ1x1
2B
ANA MATIĆ2x1
2B