Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Kreira elemente infografičkog dizajna i organizuje ih u smislenu vizuelnu strukturu i hijerahiju. 2. Demonstrira komunikacione vještine i stručne kompetencije prema svim subjektima u dizajnerskom produkcionom okviru. 3. Kreira plakatske forme bazirane na istoriji grafičkog dizajna. 4. Prezentira i evaluira rezultate dizajnerskih rješenja za određenu temu i ciljnu grupu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Grafičke komunikacije VI - rezultati ispita

SPEC. SPGD / GK VI / Obavještenje izvođenju on-line nastave