INTERAKTIVNI DIZAJN IV


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Analizira vizuelne, tehničke i funkcionalne osobine dizajna u interaktivnim medijima. 2. Razumije savremene dizajnerske principe i tehnološki okvir dizajna interakcija. 3. Samostalno kreira koncept za komercijalnu TV formu kao dio obimnije reklamne kampanje. 4. Kreira animirane tipografske forme kao izraz autorskog stava o društveno relevantnim temama u oblasti ekologije, održivosti i socijalno odgovornog dizajna.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ADELA ZEJNILOVIĆ2x1
1B
1x1
1B