Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Samostalno kreira kompletan vizuleni identitet, seriju ambalaže i ostali promo materijal za određeni brend uz razumijevanje principa korporativnog identiteta, brendinga i oglašavanja u odnosu na kanale komunikacije. 2. Kritički analizira sopstveni dizajn i dizajn drugih u smislu funkcije, upotrebljivosti, poželjnosti, tehničko-tehnološke izvodljivosti, ekonomske isplativosti i održivosti. 3. Identifikuje probleme i kreira adekvatna vizuelna rješenja u oblasti signalizacije i orijentacionih sistema. 4. Razumije osnove poslovne prakse, uključujući i mogućnost da samostalno organizuje manje dizajn projekte i doprinosi timskom radu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija