MARKETING


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Razumiju razloge nastanka i osnove marketinga kao poslovne logike odnosno filozofije. 
 2. Razumiju ulogu marketinga u savremenim organizacijama i poziciju koji potrošači moraju imati u njima. 
 3. Prepoznaju i razumiju multidisciplinarnost marketinga i ulogu koju dizajn ima u marketingu i komuniciranju sa potrošačima. 4. Prepoznaju i analiziraju na istraživanju zasnovane marketing, komunikacijske i media planove i strategije. 


Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJANA FEMIĆ RADOSAVOVIĆ2x1
3B
1x1
3B