INTERAKTIVNI DIZAJN III


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Razumije osnovne osobine i teničke principe HTML-a, i CSS-a. 2. Kreira web stranice u skladu sa strukturom web sajta uzimajući u obzir osnovne tehničke principe HTML-a i CSS-a. 3. Demonstrira komunikacione vještine i stručne kompetencije u interdisciplinarnom timskom radu na izradi web sajta. 4. Oblikuje web sajt za klijenta, imajući u vidu zadato vremensko ograničenje i tehničke propozicije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ADELA ZEJNILOVIĆ2x1
1B
1x1
1B