ILUSTRACIJA VI


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Koncipira i realizuje ilustrativni materijal za zadate dizajnerske forme. 2. Demonstrira komunikacione vještine i stručne kompetencije u procesu grafičke pripreme i i realizacije knjižnih izdanja. 3. Učestvuje u interdisciplinarnom dizajnerskom timskom radu kao samostalni i odgovorni član. 4. Samostalno koncipira, realizuje i prezentira kompleksan dizajnerski rad sa adekvatnom primjenom metoda, strategija u dizajnerskoj praksi.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANDRA ĐUROVIĆ1x1
1B
SUZANA PAJOVIĆ2x1
1B