TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI V


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA RACANOVIĆ2x1
1S