Semestar: 4
ECTS: 30
Status: Obavezan
Fond: 9++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA MATIĆ
SUZANA PAJOVIĆ