Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Utvrdjuje nove likovne principe i formira lični stav o sopstvenom izrazu na osnovu prethodnih iskustava. 2. Kombinuje crtačke postupke na zadatoj i slobodnoj tematici, sa različitim crtačkim materijalima. 3. Uspostavlja povezanost izmedju procesa crtanja i istovremenog izučavanja kombinovanih tehnoloških procesa u realizaciji Grafike. 4. Razvija zadatu ili slobodnu tematiku crteža, da bude povezana sa realizatorskom izradom grafika. 5. Otkriva nove crtačke mogućnosti crtačkim sredstvima karakterističnim za ravnu štampu (litografiju). 6. Upotrijebljava iskustva klasičnih postupaka sa oslobođenim tehnološkim postupcima, kao i crteže nastale sublimacijom predhodnih saznanja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija