Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razvija sopstveni senzibilitet za formu i material crtačkih i grafičkih tehnika. 2. Poveze konceptualne aspekte grafike i crteža. 3. Ispituje probleme odnosa forme i sadrzaja kao i misao o realizaciji. 4. Komponuje formu i oblik u zadatom prostoru.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija