ZAVRŠNI RAD


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANKA BURIĆ2x1
3B+4S+2P
1x1
3B+4S+2P
VESNA BOŠKOVIĆ2x1
2B
1x1
2B