GRAFIKA VIII


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Procijeni mogucnosti u realizaciji grafike kroz upoznavanje sa različitim materijalima zastupljenim u praksi ili u eksperimentu. 2. Prenosi steceno tehničko iskustvu u radu u realizaciji grafike, kao i u prosirenom polju. 3. Zapocne samostalno istraživanje u tehnoloskom i eksperimentalnom domenu u cilju realizacije umjetničkog projekta. 4. Kombinuje različite vrste materijala i medija izražavanja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVO PETRIČEVIĆ2x1
2B
ANKA BURIĆ2x1
2B
VESNA BOŠKOVIĆ2x1
2B