INTERDISCIPLINARNA GRAFIKA II


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razvije samostalnost u umjetničkom istraživanju na polju grafike. 2. Prepozna odgovarajuće metode za uspješno prezentovanje i izlaganje svog umjetničkog rada, kako medju kolegama i mentorom, tako i pred širim auditorijumom. 3. Integriše različite faze rada na projektu u jednu cjelinu. 4. Napravi reprezentativan završni rad, na zavidnom nivou, sa kojim se moze predstaviti javnosti

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVO PETRIČEVIĆ2x1
3B
ANKA BURIĆ2x1
3B
VESNA BOŠKOVIĆ2x1
3B