Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razvije samostalnost u umjetničkom istraživanju na polju grafike. 2. Prepozna odgovarajuće metode za uspješno prezentovanje i izlaganje svog umjetničkog rada, kako medju kolegama i mentorom, tako i pred širim auditorijumom. 3. Integriše različite faze rada na projektu u jednu cjelinu. 4. Napravi reprezentativan završni rad, na zavidnom nivou, sa kojim se moze predstaviti javnosti

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija