Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Primijeni Idejno-istraživački rad na grafičkom procesu koncipiranja I (prvog) autorskog projekta. 2. Procijeni eksperimentalnu razrada grafičkih slojeva autorskog projekta. 3. Pripremi autorske cjeline grafičkog projekta. 4. Ispita i procijeni kvalitet zadatog projekta i postignutog rezultata

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija