INTERDISCIPLINARNA GRAFIKA I


Semestar: 1
ECTS: 14
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Primijeni Idejno-istraživački rad na grafičkom procesu koncipiranja I (prvog) autorskog projekta. 2. Procijeni eksperimentalnu razrada grafičkih slojeva autorskog projekta. 3. Pripremi autorske cjeline grafičkog projekta. 4. Ispita i procijeni kvalitet zadatog projekta i postignutog rezultata

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVO PETRIČEVIĆ2x1
3B
ANKA BURIĆ2x1
3B
VESNA BOŠKOVIĆ2x1
3B