INTERDISCIPLINARNA GRAFIKA III


Semestar: 1
ECTS: 16
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVO PETRIČEVIĆ1x1
1S
ANKA BURIĆ1x1
1S