Upravno-sudski Postupak


Semestar: 1
ECTS:
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: objasni logiku rada i specifičnosti Upravnog suda; objasni principe rada i ovlašćenja Upravnog suda; pravilno tumači propise koji regulišu njegov rad; objasni logiku i redoslijed pravnih procedura koje prethode upravno sudskom postupku i posebno da razumije upravno sudske procedure; razumije posljedice donesenih presuda u upravnim sporovima i proceduru zbog neizvršenja presuda, donesenih od strane Upravnog suda; shvati logiku i zna vrste pravnih sredstava u vezi sa upravnim sporom.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Cerović Dražen2x1
15B+5S+1P