Specijalistički seminar


Semestar: 7
ECTS:
Status: O
Fond: 0+4+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog specijalističkog seminara student će moći da: objasni metodologiju izrade specijalističkog seminara; objasni kako se u odnosu na temu priprema sinopsis rada; pravilno citira literaturu koju koristi; iz predmetnog slučaja, a u okviru zadate teme taj slučaj analizira; izvede svoj zaključak o predmetnom slučaju; obrazloži pravno svoj zaključak izveden analizom predmetnog slučaja; omogući studentu pripremu za polaganje pravosudnog ispita i pisanje naučnih radova.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vuksanović Draginja
4x1
5B