Krivično pravne klinike


Semestar: 7
ECTS:
Status: O
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i opiše pojedine institute i pojmove opšteg i posebnog dijela krivičnog prava; razlikuje pojmove i institute opšteg i posebnog dijela krivičnog prava i njihovu međusobnu povezanost; primjeni određene institute opšteg dijela krivičnog prava na konkretan činjenični opis događaja; analizira činjenični opis događaja iz kojeg je proistekla krivična stvar i utvrđuje postojanje elemenata određenog krivičnog djela; utvrdi postojanje uslova za primjenu i nekih drugih bitnih instituta krivičnog prava na konkretan slučaj iz prakse što je od velikog značaja za pravilnu primjenu krivičnopravnih normi.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radulović Darko3x1
15B+19S
2x1
15B+19S