Penologija


Semestar: 8
ECTS:
Status: O
Fond: 2+1+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni sistem, pojedine institute i pojmove prava o izvršenju krivičnih sankcija; prepozna i protumači norme koje regulišu institute krivičnog izvršnog prava kako bi mogao da ih po potrebi poveže sa normama koje regulišu oblast krivičnog materijalnog i krivičnog procesnog prava; analizira sistem krivičnih sankcija i ističe njegove prednosti i nedostatke; uporedi različite sisteme izvršenja kazne zatvora i zaključi koliko je važna penitencijarna individualizacija za uspjeh u ostvarivanju svrhe kažnjavanja; daje argumente u prilog unapređenja sistema krivičnih sankcija i krivičnopravnih mjera koje bi bile alternativa kazni zatvora odnosno klasičnom sistemu izvršenja kazne lišenja slobode.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radulović Darko2x1
15B+19S
1x1
15B+19S
1x1
15B+19S