Pravo hartija od vrijednosti


Semestar: 8
ECTS:
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: objasni i prepozna mjesto u pravnom sistemu osnovnih pravnih pojmova iz oblasti prava hartija od vrijednosti; razgraniči domen primjene pravnih pravila iz oblasti prava hartija od vrijednosti i ostalih grana prava; pravilno tumači propise koji uređuju materiju prava hartija od vrijednosti kao i da odredi koja su pravna pravila relevantna za rješavanje činjeničnih okolnosti u složenim slučajevima; nakon što utvrdi pravna pravila koja se imaju primijeniti na konkretne činjenične okolnosti, ustanovi ključne pravne odnose koji se uspostavljaju primjenom odgovarajućih pravnih pravila, odnosno propisa; na osnovu stečenih znanja i vještina, pruži osnovne savjetodavne usluge potencijalnim klijentima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Savković Vladimir3x1
15B+17S+1P
1x1
15B+17S+1P