Klinika građansko-procesnog prava


Semestar: 8
ECTS:
Status: O
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: razumije kliničko pravno obarazovanje; upozna se sa kliničkim pravnim obrazovanjem u USA kao i u našem okruženju; razumije program externship learning from practice; razvije kritičko rasuđivanje i mišljenje kroz primjenu programa rada sa živim klijentima; primijeni stečeno teorijsko saznanje u simulacijama pisanja podnesaka kao što su tužba, žalba i presuda; opiše prvostepeni postupask i simulira ga kroz iskustvo stečeno provođenjem mjesec dana na praksi u osnovnom sudu; pravilno napiše pojedine podneske naučene kroz rad sa poznatim praktičarima iz Vrhovnog suda Crne Gore; izabere i pravilno primijeni odgovarajuću pravnu normu radi razrješavanja određenog procesnog problema; analizira konkretne predmete naučene preko prakse sa poznatim advokatima; kritički se odnosi prema postoječim rješenjima u teoriji i praksi u našem pravu; pripremi se za pripremanje polaganja pravosudnog ispita.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đuričin Biljana3x1
16B+19S


Korać Velibor
2x1
16B+19S