Parlamentarizam i parlamentarno pravo


Semestar: 8
ECTS:
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja objasni principe parlamentarizma u uporednom pravu, kao i CG; navede funkcije i objasni funkcionisanje parlamenta; navede i objasni ustavna i poslovnička rješenjima o radu parlamenta; navede i objasni poslanička prava, poslaničke grupe i partije, poslanički imunitet i parlamentarne procedure; objasni odnos parlamenta i vlade, parlamenta i šefa države; navede i objasni način rada radnih tijela parlamenta i vijeća; objasni odnos ustava i poslovnika kao pravnih akata.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Šturanović Petar2x1
15B+14S+1P
2x1
15B+14S+1P