Evropska pravna tradicija


Semestar: 7
ECTS: 10
Status: O
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni osnovne pravne institute i pravne koncepte od antike do danas; objasni zašto su se i kako kroz istoriju mijenjale pravne i političke institucije; pravilno tumači metod stvaranja prava u kontinentalnoj i ostvrvskoj evropi; izvodi zaključke o sličnosti i razlikama u metodu stvaranja prava i to da primjeni u praksi; ocjenjuje značaj helenskih ideja i rimskih pravnih koncepata za savremenu Evropu; koristi tekovine evropske pravne tradicije kao model u stvaranju i primjeni prava EU.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bogojević-Gluščević Nevenka3x1
14B
2x1
14B