Recepcija rimskog prava


Semestar: 7
ECTS: 4
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bogojević-Gluščević Nevenka2x1
10B+4S