PROPUSNA I RAVNA ŠTAMPA


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: Po završetku ovog predmeta, student ce biti osposobljen da: 1. Definiše tehnološke postupke tehnika propusne i ravne štampe. 2. Analizira materijale u tehnici propusne i ravne štampe : matrice, papir, boju, crtački pribori i alate. 3. Primjenjuje kombinovane postupke u crno-bijeloj štampi i visebojnoj štampi, u tehnikama ravne i propusne stampe. 4. Kombinuje procese propusne I ravne stampe sa klasičnim tehnikama,u eksperimentalnim postupcima i vježbama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVO PETRIČEVIĆ1x1
16B+3S+1P
VESNA BOŠKOVIĆ2x1
16B+3S+1P