TEHNOLOGIJA NOVIH MEDIJA


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZDRAVKO DELIBAŠIĆ
IVANA VUJOŠEVIĆ