ISTORIJA UMJETNOSTI IV


Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Predstavi razvoj srednjevjekovne - romaničke i gotičke - likovne umjetnosti kao i renesanse u Italiji i drugim djelovima Evrope, ukazujući na glavne tokove, najznačajnije umjetnike i djela arhitekture, skulpture, slikarstva, grafike i primijenjene umjetnosti; 2. Analizira reprezentativna djela romaničke i gotičke likovne umjetnosti; 3. Analizira djela najznačajnijih umjetnika epohe renesanse - italijanske protorenesanse, kvatroćenta i ćinkvećenta, kao i djela nastala na njemačkom i holandskom prostoru i ostalim djelovima Evrope; 4. Promišlja o osobenostima srednjevjekovne i renesansne umjetničke kulture i njihovom međusobnom odnosu, i formira i prezentuje zaključke u pisanoj/usmenoj formi.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA KOPRIVICA2x1
27B+1S+3P