Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Primjenjuje samostalni fotografski izraz u izradi naslovne strane časopisa i knjige, reklamnog plakata i srodnih formi. 2. Prepozna osobine i vrijednosti osnovnih fotografskih pravaca druge polovine XX vijeka i savremene fotografije. 3. Razumije osnovne teorijske koncepte medija fotografije i njegovu ulogu u umjetničkoj i popularnoj vizuelnoj kulturi. 4. Analizira fotografiju na tehničkom, likovnom i značenjskom nivou u pismenoj formi.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija