Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Kreira umjetničke autorske ilustracije. 2. Primjenjuje autorske ilustracije u oblasti knjige. 3. Prezentuje umjetničke autorske ilustracije za određenu primjenu- ciljnu grupu. 4. Integriše ilustraciju u složenije dizajnerske forme.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija