Osnove Elektrotehnike II


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: O
Fond: 3+2+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Položen ispit iz ovog predmeta podrazumijeva da student može da: 1. Opisuje stacionarno magnetno polje, primjenjuje Bio-Savarov i Amperov zakon; 2. Objasni pojave u promjenljivom elektromagnetnom polju, definiše Faradejev zakon elektromagnetske indukcije, definiše i računa sopstvenu i međusobnu induktivnost; 3. Razlikuje materijale u pogledu magnetnih osobina i riješi magnetno kolo; 4. Obrazloži potrebu uvođenja pojma obrtnog vektora, fazora i kompleksnog računa u analizi kola naizmjenične struje; 5. Definiše rezonantni režim, pravilno opisuje induktivno spregnuta kola; 6. Analizira jednostavno trofazno kolo; 7. Riješi linearno električno kolo naizmjenične struje primjenom elementarnih transformacija, metoda i teorema; 8. Koristi osnovnu laboratorijsku opremu (električni izvori, ampermetar, voltmetar, ommetar, digitalni multimetar, generator signala, osciloskop) i mjeri osnovne električne veličine i interpretirati podatke.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Rubežić Vesna3x1
98B+139P
2x1
50B+70P

Lazović Luka
2x1
48B+69P
1x10
98B
Radunović Momčilo

1x10
98B