Uvod u električne masine i transformatori


Semestar: 5
ECTS:
Status: O
Fond: 3+1.5+0.5
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Položen ispit iz ovog predmeta podrazumijeva da student može: 1. Definisati pojam elektromehaničkog konvertora i osnovne zakonitosti koje ga opisuju; 2. Definisati pojam magnetomotorne sile i vezu sa jačinom magnetskog polja i indukcijom u vazdušnom procjepu električne mašine; 3. Izračunati indukovanu ems i razvijeni elektromagnetski moment; 4. Definisati neophodne uslove za formiranje obrtnog magnetskog polja u slučaju stacionarnih namotaja; 5. Definisati pojam idealnog i realnog transformatora, zamjenske šeme i parametara koji se u njoj javljaju; 6. Prepoznati sprege transformatora i tumačiti njihove satne brojeve; 7. Definisati pojam paralelnog rada transformatora i nabrojati uslove koji u tom slučaju moraju biti zadovoljeni; 8. Definisati autotransformator i tumačiti njegove prednosti i nedostatke u odnosu na dvonamotajni transformator; 9. Definisati pojam prelaznih procesa u transformatorima i tumačiti njihov uticaj na sami transformator i njegovo okruženje; 10. Objasni termički prelazni proces u transformatoru smatrajući ga homogenim tijelom.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Joksimović Gojko3x1
30B+20S+34P


Durković Vladan
1.5x1
30B+20S+34P
0.5x (3B+2S)
30B+20S
Radunović Momčilo

0.5x (3B+2S)
30B+20S