Fizika


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: O
Fond: 3+2+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni suštine procesa u osnovnim oblastima opšte fizike; 2. Primjenjuje matematički formalizam neophodan za kvalitativnu i kvantitativnu analizu u ovim oblastima; 3. Upotrebljava osnovne eksperimentalne metode u okviru kojih statistički i grafički analizira dobijene rezultate mjerenja; 4. Upotrebljava naučnu i stručnu literaturu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Šćepanović Mara3x1
100B+52P
2x2
100B+52P
1x4
40B
Raičević Nataša

1x4
40B
Veljović Vanja

1x10
100B
Vučeljić Mira

1x2
20B