Programiranje I


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+1+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Kreira program u programskom jeziku C koji odgovara zadatoj algoritamskoj shemi. 2. Kreira program u programskom jeziku C koji uključuje unos, obradu i štampanje podataka. 3. Pravilno koristi strukture za kontrolu toka programa u programskom jeziku C (if selekcija, while i for petlje). 4. Objasni razliku između osnovnih algoritama za pretraživanje i sortiranje nizova. 5. Objasni karakteristike složenih tipova podataka – lista, grafova i stabala.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đukanović Slobodan2x1
39B+15S+46P
1x1
39B+15S+46P

Jovanović Milan MF

2x (2B+1S)
39B+15S
Bulatović Nikola

1x (2B+1S)
39B+15S
Vujović Stefan

1x (2B+1S)
39B+15S